Vũ Đình Liệu, KDC Nam Long, Hưng Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ
02923736926
ptviethoa@cantho.edu.vn

Link đăng ký online

Nhấn vào đây ==> https://forms.gle/Yvt49mKUhAvaiw7S8

2 Responses

  1. Nguyễn Cao Nguyên viết:

    Hoc ở truong Việt Hoa vui

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *